Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Çalışanlarımızın:

 • Ortak kurum kültürünü paylaşmasını,
 • Kurum Hedeflerini kişisel hedefleriyle özdeşleştirmesini,
 • Kaliteli hizmet vermeye bütün kalbiyle inanan; mutlu, verimli, sürekli öğrenen ve kendini geliştiren çalışanların oluşturduğu bir şirket yaratmayı hedefliyoruz.

İnsan Kaynakları Misyonumuz

Modern tarım sektörünün gerektirdiği nitelikli insan gücünü şirketimizin gelişimi için planlamak, işe alımları gerçekleştirmek, çalışanlarımızın kalıcılığını ve sürekliliğini sağlamak.

İlkelerimiz

 • Doğru İşe Doğru İnsan: Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. Tic. A.Ş. organizasyonunda önce bütün işler analiz edilir ve tanımlanır, buradan hareketle görev tanımları belirlenir. Son aşamada, işe göre eleman alımı politikası çerçevesinde şirketteki açık pozisyonlar için en doğru ve uygun adaylar seçilir. Performans değerlendirmelerinin, eğitim planlarının ve maaş politikalarının belirlenmesinde de iş tanımlarından yararlanılır.
 • Ortak Şirket Kültürünü Paylaşmak: Çalışanların hedeflerini ortak amaçlar, değerler ve prensipler etrafında birleştirerek, yönetim kadrosu tarafından oluşturulan kurumun vizyon, misyon, hedef ve stratejilerinin tüm çalışanlar tarafından anlaşılması ve paylaşmasının sağlanması hedeflenmektedir.
 • Takım Ruhu: Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. Tic. A.Ş.’de takım ruhuna çok değer verilir; Şirketin hedef ve amaçlarına ulaşmada temel unsurun takım ruhu olmasının gerekliliğine inanılmaktadır. Stratejik gelişme ve öğrenme için çapraz fonksiyonlu takımlar oluşturulur.
 • Motivasyon: Çalışanlarımıza eğitim, yetkinliklere dayalı maaş sistemi, hedeflenen amaçlara ulaşmak için rehberlik, sürekli geri besleme ve hoş bir çalışma ortamı yaratarak motivasyon düzeylerinin sürekli yüksek tutulması sağlanmaktadır.
 • Adil Ücret Politikası: Şirketin ücret politikası; personelin yetkinlik, nitelik ve deneyimlerine dayanan maaş skalalarına göre oluşturulmuştur.
 • Şirkete Bağlılık: Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. Tic. A.Ş. Şirket ile çalışanları arasındaki iş ilişkisinin uzun vadeli bir ilişki olduğuna inanır. Gerekli eğitimlerle personeli bilgi ve becerilerinin artırılmasını sağlar, yatırım yapar ve bireylerin becerilerine göre görevlerini belirler. Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. Tic. A.Ş. çalışanların Şirkete bağlı olduğu ve gerekli bilgi ve becerilere sahip olduğu bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlar.

Hedeflerimiz

 • Sürekli eğitimi mümkün kılan, böylece güçlü bir kurumsal yapı oluşturan bir ortam yaratmak.
 • Şirketimize; uygun, nitelikli ve katma değer yaratan bireylerin katılmasını sağlamak.
 • Çalışanları motive eden ve ödüllendiren bir şirket yapısı oluşturmak.

Ortak Değerlerimiz

Bütün Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. Tic. A.Ş. çalışanları aşağıdaki ortak değerleri paylaşmaktadır:

 • Olumlu bakış açısı: Şartlar ne olursa olsun, hepimiz olaylara olumlu bir bakış açısıyla yaklaşırız.
 • Yaratıcılık: Gerektiğinde sistemde değişiklik yapabilecek sıradışı çözümler bulabiliriz.
 • Öğrenme isteği: Deneyimlerimizden ders çıkartırız, kendi kendimizi ve işimizi geliştirmek için gözlem ve araştırma yaparız.
 • İnisiyatif kullanma: Hepimiz gerekli sonuçlara ulaşmak için inisiyatif kullanma ve risk alma becerisine sahibiz.
 • Takım ruhu: Hepimiz, işbirliği içinde çalışan, Yaprak Çiftliği takımına kendini adamış kişileriz. Güvenin ve bireylerin yetkinlik ve becerilerinin önemli olduğu bir ortamda, iş arkadaşlarımızla ve diğer bölümlerle kendi bilgimizi, becerilerimizi ve deneyimlerimizi paylaşırız.
 • Saygı: Birbirimize saygı duyarız, her düzeyde nazik, yapıcı bir iletişim ve ilişki kurarız, şirket çıkarlarının gözetilmesini sağlamak için ahlaklı ve dürüst davranırız. Hepimizin benimsediği ortak bir iş ahlakımız vardır.
 • Liderlik: Hepimizin birşeyleri değiştirme gücü olduğunun bilinciyle, istisnalarla değil, örnek olarak liderlik yaparız.
 • Teknik beceriler: Teknik becerilerimizin en üst düzeyde olmasını hedefler, hayvanların ve insanların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için teknik becerileri pratik uygulamalar haline getiririz.
 • Mükemmele ulaşmaya çalışmak: Şirket için stratejik öneme sahip bütün konularda en iyi olmaya çalışırız; kendi performansımızı şirketin hem içinde, hem de dışında en iyi olanlarla kıyaslarız ve başarılarımızdan da, başarısızlıklarımızdan da ders çıkarırız.

Birlikte Çalışıyoruz

Yaprak Çiftliği 2007'den beri arilik belgesine sahip, 2010'da 1 numaralı sertifika ile "AB onaylı çiftlik" statüsü kazanmış 2006'da BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 'nün verdiği Yeni Yatırım Ödülü'nün de sahibi. Türkiye'deki 1. laktasyon verim sıralamasında 2008'in birinci Yaprak Çiftliği'nden... Çiftlikte şuan 650 sağılır 100 kuruda yetişkin ineği bulunmakta , Bir hayvandan 305 günde elde edilen süt ortalaması 10 - 10,5 ton , hedef 11,5-12 tona çıkmak. Ortalamalar Türkiye'de 7-7,5 - ABD'de 11,5 - Avrupa'da ise 10,5 ton. 2012'de damızlık düve satışının başlatılması ve yılda 100-200 düve satışı planlanıyor.