Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Tarihçe

Yaprak Süt ve Besi Çiftliği 1994 yılında 10 adet sağmal inek ile Balıkesir ili Burhaniye ilçesinde aile işletmesi olarak kuruldu, 1998 yılına kadar Dünyadaki hayvancılık sektörü incelenerek takip edilmiş, bu sektöre yatırım için karar verilerek 40.000 m2 kurulu arazi içerisine Türkiye’de ilk bilgisayarlı 6x2 sağım ünitesi, cipli hayvan kimlik tanımlama sistemi, bireysel yemleme istasyonu ve modern hayvan barınakları ile Almanya’dan ithal edilen 130 adet gebe düve alımı yapılarak profesyonel çiftlik hayatına adım atılmış oldu.

2005 yılına gelindiğinde kurucularının yeniden yapılanma kararı ile Yaprak Çiftliği, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic A.Ş. çatısı altında kurumsal kimliğine kavuşmuştur. Ülkemizde önder işletme olma ilkesi ile yurtdışından çeşitli dönemler de gebe düve alımları yapılmış ayrıca dünya boğa sıralamasındaki ilk 100 içinden eşleştirme sonucu tespit edilen genetiği yüksek düzeyde olan spermalar kullanılarak, üniform bir sürü amacına ulaşılmıştır. Bilimsel çalışmaların eşliğinde ülkemizdeki ilklerden olan embriyo transfer çalışmaları yapılarak üstün ırk oluşumu için Türk hayvancılık sektörüne katkıda bulunmaktadır.

2009 yılında 300 olan sağmal sayısı, aynı yıl sonunda A.B.D’ den getirilen 170 gebe düve ve 2011 yılında yine A.B.D.'den getirilen 174 gebe düve ile arttırıldı. İşletme halen, 2007 yılında almış olduğu “Tüberküloz ve Brusellos Hastalıklarından Arilik Sertifikası”nı yıllar itibariyle koruyan Yaprak Süt ve Besi Çiftliği, 2010 yılında Avrupa Birliği ile denklik statüsü taşıyan “Onaylı Çiftlik Belgesi”ni Türkiye de ilk kez alan çiftlik olmuştur.

1998 yılından günümüze kadar oluşturulan pedigri kayıtlarıyla Avrupa Birliği standardının Türkiye’deki ilk uygulayıcısı ve ülkemizdeki en eski ve en geniş veri tabanına sahip işletmesi olmuştur. İşletmede dünya boğa sıralamasındaki ilk 100 içinden eşleştirme sonucu tespit edilen genetiği yüksek düzeyde olan spermalar kullanılarak, üniform bir sürü amacına ulaşılmıştır. Ayrıca bu amaç doğrultusunda, ülkemizde ilk kez uygulanan sürdürülen embriyo transferi çalışmaları 2005 yılından beri devam etmektedir.

Yaprak Çiftliği, yıllar içerisinde planlanan kapasite artırımını kademeli olarak tamamlamış, 85.000 m2 işletme arazisinde bulunan (toplam 2700 baş kapasitesiyle) 1100 baş sağmal ve 1600 başlık genç hayvan ve buzağı üniteleriyle kapasitesinin nihai konumuna gelmiştir.

Yaprak Çiftliği, 603.285 m2 lik tarım arazide tarımsal üretim yapmaktadır. Ayrıca her yıl ortalama 1.200.000 m2 arazide sözleşmeli tarım projesi çerçevesinde çevredeki çiftçilere tarımsal üretim yaptırılmaktadır.