Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Vizyon ve Misyon

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic A.Ş., “sağlıklı hayvan sağlıklı süt sağlıklı ürün” ilkesiyle önder işletme olmanın yanı sıra, ülke hayvancılığında gerek yetiştiricilere, gerekse bu sektöre yatırım yapacak kişilere örnek olmak amacı ile kurulmuştur.Bu nedenle kurulduğu günden itibaren ülke ihtiyacı olan sağlıklı ve üstün genetik vasıflara sahip düve yetiştirme amacı doğrultusunda her zaman hayvan sağlığına ve genetiğine önem vermiştir. 2006 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından verilen Yeni Yatırım Ödülü’nün de sahibi olan İşletmenin birincil amacı üstün genetik özelliklere sahip damızlık düve yetiştirerek ülke hayvancılığındaki bu açığın kapatılmasına katkıda bulunmaktır. Tarımsal üretim çalışmaları da sürdüren Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic. A.Ş. bu alanda da ilklere imza atarak “sözleşmeli çiftçi projesi”ni de hayata geçirerek kırsal alandaki küçük çiftçilerin kaliteli ürün yetiştirme ve yüksek gelir elde etme sistemleri konusunda gelişmelerini sağlamaktadır.

Süt üretimini en yüksek seviyelere getirmek ve bunu korumak amacı ile çalışan Yaprak Süt ve Besi Çiftliği’nin halihazırda hayvan başı günlük süt verimi ortalaması 35 kg. inek laktasyon süt verimi ise ortalaması 10.500 kg dır. İşletmenin kısa dönemdeki ilk hedefi günlük süt verimi ortalamasını Avrupa ve Amerika standartları doğrultusunda 40 kg.’a yükselterek ve laktasyon süt verimi ortalamasını da 13000 kg.’a ulaşmaktır.