Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Genel Kurul

2023
Genel Kurul İlan T.Ticaret Sicil GazetesiGörüntüle
Genel Kurul Bilgilendirme DokumanıGörüntüle
YK Kar Dağotım ÖnerisiGörüntüle
Kurumsal Yönetim Uyum RaporuGörüntüle
Faaliyet RaporuGörüntüle
Finansal Tablo ve Denetçi GörüşüGörüntüle
VekaletnameGörüntüle
Genel Kurul Davet ve GündemGörüntüle
2022
Kar Dağıtım Tablosu GK kararıGörüntüle
Hazır Bulunanlar ListesiGörüntüle
Toplantı TutanağıGörüntüle
Genel Kurul İlan T.Ticaret Sicil GazetesiGörüntüle
Genel Kurul Bilgilendirme DokumanıGörüntüle
YK Kar Dağıtım ÖnerisiGörüntüle
Kurumsal Yönetim Uyum RaporuGörüntüle
Faaliyet RaporuGörüntüle
Finansal Tablo ve Denetçi GörüşüGörüntüle
VekaletnameGörüntüle
Genel Kurul Davet ve GündemGörüntüle
2021
Kar Dağıtım Tablosu GK kararıGörüntüle
Hazır Bulunanlar ListesiGörüntüle
Toplantı TutanağıGörüntüle
Genel Kurul Bilgilendirme DokumanıGörüntüle
Genel Kurul İlan T.Ticaret Sicil GazetesiGörüntüle
YK Kar Dağıtım ÖnerisiGörüntüle
Kurumsal Yönetim Uyum RaporuGörüntüle
Faaliyet RaporuGörüntüle
Finansal Tablo ve Bağımsız Denetçi GörüşüGörüntüle
VekaletnameGörüntüle
Genel Kurul Davet ve GündemGörüntüle
2020
Esas Sözleşme Tadil MetniGörüntüle
Kar Dağıtım TablosuGörüntüle
Hazır Bulunanlar ListesiGörüntüle
Toplantı TutanağıGörüntüle
Genel Kurul Bilgilendirme DokumanıGörüntüle
Genel Kurul İlan T.Ticaret Sicil GazetesiGörüntüle
YK Kar Dağıtım ÖnerisiGörüntüle
Kurumsal Yönetim Uyum RaporuGörüntüle
Faaliyet RaporuGörüntüle
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi GörüşüGörüntüle
Esas Sözleşme Tadil MetniGörüntüle
VekaletnameGörüntüle
Genel Kurul Davet ve GündemGörüntüle
2019
Kar Dağıtım TablosuGörüntüle
Hazır Bulunanlar ListesiGörüntüle
Toplantı TutanağıGörüntüle
Genel Kurul İlan T.Ticaret Sicil GazetesiGörüntüle
Genel Kurul İlan T.Ticaret Sicil GazetesiGörüntüle
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-GüncelGörüntüle
Genel Kurul Davet ve Gündem-GüncelGörüntüle
Genel Kurul Toplantı Çağrısının İptali DuyurusuGörüntüle
Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGörüntüle
YK Kar Dağıtım ÖnerisiGörüntüle
Kurumsal Yönetim Uyum RaporuGörüntüle
Faaliyet RaporuGörüntüle
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi GörüşüGörüntüle
VekaletnameGörüntüle
Genel Kurul Davet ve GündemGörüntüle
2018
Kar Dağıtım TablosuGörüntüle
Hazır Bulunanlar ListesiGörüntüle
Toplantı TutanağıGörüntüle
Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGörüntüle
YK Kar Dağıtım ÖnerisiGörüntüle
Kurumsal Yönetim Uyum RaporuGörüntüle
Faaliyet RaporuGörüntüle
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi GörüşüGörüntüle
VekaletnameGörüntüle
Genel Kurul Davet ve GündemGörüntüle
2017
Kar Dağıtım TablosuGörüntüle
Hazır Bulunanlar ListesiGörüntüle
Toplantı TutanağıGörüntüle
YK Kar Dağıtım ÖnerisiGörüntüle
Faaliyet RaporuGörüntüle
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi GörüşüGörüntüle
VekaletnameGörüntüle
Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGörüntüle
Genel Kurul Davet ve GündemGörüntüle
2016
Kar Dağıtım TablosuGörüntüle
Hazır Bulunanlar ListesiGörüntüle
Toplantı TutanağıGörüntüle
YK Kar Dağıtım ÖnerisiGörüntüle
Faaliyet RaporuGörüntüle
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi GörüşüGörüntüle
VekaletnameGörüntüle
Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGörüntüle
Genel Kurul Davet ve GündemGörüntüle
2015
YK Kar Dağıtım ÖnerisiGörüntüle
VekaletnameGörüntüle
Toplantı TutanağıGörüntüle
Kar Dağıtım TablosuGörüntüle
Hazır Bulunanlar ListesiGörüntüle
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi GörüşüGörüntüle
Faaliyet RaporuGörüntüle
Esas Sözleşme Tadil MetniGörüntüle
Genel Kurul Davet ve GündemGörüntüle
Genel Kurul Bilgilendirme NotlarıGörüntüle
2014
YK Kar Dağıtım ÖnerisiGörüntüle
VekaletnameGörüntüle
Toplantı TutanağıGörüntüle
Kurumsal Yönetim Uyum RaporuGörüntüle
Kar Dağıtım TablosuGörüntüle
Hazır Bulunanlar ListesiGörüntüle
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi GörüşüGörüntüle
Faaliyet RaporuGörüntüle
Genel Kurul Davet ve GündemGörüntüle
Genel Kurul Bilgilendirme NotlarıGörüntüle
2013
VekaletnameGörüntüle
Toplantı TutanağıGörüntüle
Kurumsal Yönetim Uyum RaporuGörüntüle
Kar Dağıtım YK ÖnerisiGörüntüle
Kar Dağıtım TablosuGörüntüle
Hazır Bulunanlar ListesiGörüntüle
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim GörüşüGörüntüle
Faaliyet RaporuGörüntüle
Genel Kurul Davet ve GündemGörüntüle
Genel Kurul Bilgilendirme NotlarıGörüntüle
2012
Toplantı TutanağıGörüntüle
Onaylı Esas Sözleşme TadiliGörüntüle
Kar Dağıtım TablosuGörüntüle
Kar Dağıtım TablosuGörüntüle
Genel Kurul İlanGörüntüle
Genel Kurul İç YönergeGörüntüle
Hazır BulunanlarGörüntüle
Esas Sözleşme Tadil MetniGörüntüle
Ertelenen Genel Kurul İlanıGörüntüle
2011
Olağan Genel Kurul Tutanak 110512Görüntüle