Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Özet Bilgi

2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşunun atanması hakkında.
 
 
     
"Yönetim Kurulumuzun 31.03.2017 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir."
 

Saygılarımızla,

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na www.kap.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz