Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Özet: Bağımsız Denetim Kuruluşu belirlenmesinin Genel Kurul'ca onaylanması

Yönetim Kurulumuzun 12.03.2020 tarihli toplantısında; Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi kararı Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852024 adresinden ulaşabilirsiniz.