Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Özet Bilgi: Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı

Şirketimizin 19.06.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.07.2020 tarihinde tescil edilmiş, 06.07.2020 tarihli ve 10112 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855470 adresinden ulaşabilirsiniz