Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Bilgilendirme Politikası

Özet: Bilgilendirme Politikası Hk.


Yönetim Kurulumuzun 06.04.2015 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği ile uyumlu olarak "Bilgilendirme Politikası"'nın ekli şekilde revize edilmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.