Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Esas Sözleşme

Özet:Esas Sözleşöe Değişikliği


Esas Sözleşme

  Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 24.05.2016 27.05.2016 9084
6 24.05.2016 27.05.2016 9084
13 24.05.2016 27.05.2016 9084


  

Esas sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ıncı ve "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 13'üncü maddeleri değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 24/05/2016 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.