Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Esas Sözleşme Tadili

Özet:Esas Sözleşme Tadil Metninin Yeniden Düzenlenmesi


Esas Sözleşme Tadili

  

Ortaklığın Adresi : MERKEZ:RIHTIM CAD.NO:51 KARAKÖY/İSTANBUL ŞUBE:BURCU YOLU ÜZERİ KÜME EVLER MEVKİİ NO:12 BURHANİYE/BALIKESİR
Telefon ve Faks Numarası : TEL:0266 4222777 FAKS: 0266 4121165
E-posta adresi : info@yaprakciftligi.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : TEL:0266 4222777 FAKS: 0266 4121165
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 17.12.2015-21.12.2015
Özet Bilgi : Esas Sözleşme Tadil Metninin Yeniden Düzenlenmesi


  AÇIKLAMA:

Esas sözleşme tadil metninin uygun görüşü ve izni için 21.12.2015 tarihinde SPK'na yapılan başvuru sonucunda; SPK'nun tadil metninde yapılmasını istediği değişiklikler çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.01.2016 tarihinde yapılan toplantısında;

1-Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, Esas Sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına,gerekli izinlerin alınmasını müteakip Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

2-Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve devamı maddeleri uyarınca yönetim kurulunun yetki devrine ilişkin düzenlemeleri içeren "Yönetim Kurulu İç Yönerge"sinin hazırlanabilmesini teminen Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Temsil ve İlzamı"nı düzenleyen 13. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, Esas Sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

3- Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izninin süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle halihazırda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yer alan 50.000.000 (Ellimilyon) TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının değiştirilmeden süresinin beş yıl (2016-2020 yılı sonuna kadar) uzatılmasına ve bu kapsamda kayıtlı sermaye maddesinin ekteki şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişiklikleri içeren Esas Sözleşme metninin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.