Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi:2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

Şirketimizin 23 Mayıs 2017 Salı Günü, saat 10:00'da, Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy-İstanbul adresinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.

- Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2016 yılı Finansal Tabloları kabul edildi.

- Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

- Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 6 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Erol Göker, Sn.Şebnem Göker, Sn. Hamza Kandur, Sn. Zeynep Göker Kırcıoğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;Sn.Lütfü Hekimoğlu ve Sn. Tuğçe Hasilik 2017 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.

- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2017 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.

 

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na www.kap.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz