Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Özet: 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


Genel Kurul Toplantısı Sonucu

   
Adres Burcu Yolu Üzeri Küme Evleri Mevkii No:12 Burhaniye/Balıkesir 10700
Telefon 266 - 4222777 begin_of_the_skype_highlighting 266 - 4222777 ÜCRETSİZ  end_of_the_skype_highlighting
Faks 266 - 4121165 begin_of_the_skype_highlighting 266 - 4121165 ÜCRETSİZ  end_of_the_skype_highlighting
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 266 - 4222777 begin_of_the_skype_highlighting 266 - 4222777 ÜCRETSİZ  end_of_the_skype_highlighting
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 266 - 4121165 begin_of_the_skype_highlighting 266 - 4121165 ÜCRETSİZ  end_of_the_skype_highlighting
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu   
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 31.05.2013 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin "2012 yılı faaliyet ve hesapları ile Anasözlemesi'nin çeşitli maddelerinin tadilinin" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da şirket merkezinde akdedilmiştir. 2012 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul Toplantısında;
1. 2012 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,
2. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2012 yılı finansal tablolarda yer alan 98.615 TL tutarındaki net dönem karından, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 88.325,40 TL (her 1,-TL'lik hisse başına brüt 1,24402 Kr.) tutarında brüt temettünün 03 Haziran 2013 tarihi itibariyle nakit olarak dağıtılmasına,
3-Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erol GÖKER, Şebnem GÖKER, Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU, Mustafa Fuat ÜNVER, Lütfü HEKİMOĞLU (Bağımsız Üye), Tuğçe HASİPEK'in (Bağımsız Üye) 2013 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul
toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,
4- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince yönetim kurulu tarafından 2013 yılı mali tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi işleminin onaylanmasına,
5-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 ve 27 nci no.lu maddelerinin tadil edilmesi, 28,29,30,31,32 ve 33 üncü maddelerinin kaldırılmasına,
karar verilmiştir.
Toplantı Tutanağı ve ekleri , Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
   
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet


   
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,YAPRK(Eski),TREYSBS00019 0,0124402 0,0108176
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYSBS00027 0,0124402 0,0108176

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
03.06.2013


   
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır


  EK AÇIKLAMALAR:
2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2013 tarihinde yapılmış olup toplantı tutanağı ve ekleri bildirimimizin ekinde yer almaktadır.
Ekler:
Toplantı Tutanağı ve Ekleri
Hazir Bulunanlar Listesi
Kar Dağıtım Tablosu