Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

Özet Bilgi: 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İptali

 

Şirketimizin "2019 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği, 17 Nisan 2020 Cuma Günü saat 10:00'da Rıhtım Cad.No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacağı duyurulan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, COVID-19 virüs salgını, beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.03.2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazısına istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine, izleyen genel kurul toplantısına ilişkin çağrının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837176 adresinden ulaşabilirsiniz