Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Herhangi Bir Otoriteye Mali tablo Verilmesi

Özet: 2014-IV.Dönem Geçici Vergi Beyanı


Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

  

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014
Mali Tablonun Verildiği Otorite : Beyoğlu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2014-IV.Dönem Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi : 16.02.2015


  EK AÇIKLAMALAR:

2014 yılı dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi ekinde Beyoğlu Vergi Dairesi'ne sunulmuş olan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait gelir tablosu ektedir. Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.