Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Özet Bilgi: 31.03.2020 Tarihli Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu

 

01.01.2020 - 31.03.2020 Dönemi 1.Dönem Geçici Vergi Beyanname ekinde Beyoğlu Vergi Dairesine verilen Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu PDF olarak ekte sunulmuştur. Söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847017 adresinden ulaşabilirsiniz.