Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Özet:2015-IV.Dönem Geçici Vergi Beyanı


Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

  

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2015-31.12.2015
Mali Tablonun Verildiği Otorite : Beyoğlu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2015-IV.Dönem Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi : 15.02.2016


  EK AÇIKLAMALAR:

2015 yılı dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi ekinde Beyoğlu Vergi Dairesi'ne sunulmuş olan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait gelir tablosu ektedir. Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.