Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Özet Bilgi: 30.06.2018 Tarihli Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu

01.01.2018 - 30.06.2018 Dönemi 2. Dönem Geçici Vergi Beyanname ekinde Beyoğlu Vergi Dairesine  verilen Gelir Tablosu PDF olarak ekte sunulmuştur.

 

 

 

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na buradan ulaşabilirsiniz.