Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Özet Bilgi: 31.12.2018 Tarihli Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu

01.01.2018 - 31.12.2018 Dönemi 4. Dönem Geçici Vergi Beyanname ekinde Beyoğlu Vergi Dairesine  verilen Gelir Tablosu PDF olarak ekte sunulmuştur.

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740400 adresinden ulaşabilirsiniz.