Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Özet Bilgi: 30.06.2019 Tarihli Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu

 

01.01.2019 - 30.06.2019 Dönemi 2.Dönem Geçici Vergi Beyanname ekinde Beyoğlu Vergi Dairesine verilen Gelir Tablosu PDF olarak ekte sunulmuştur

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783000 adresinden ulaşabilirsiniz.