Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

İlişkili Taraf İşlemleri

Özet Bilgi

II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerle İlgili Hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Sonucu
 
 KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na www.kap.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz