Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

İlişkili Taraf İşlemleri

Özet Bilgi

II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerle İlgili Hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Sonucu
 
 
 
KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739851 adresinden ulaşabilirsiniz