Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: 2018 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı hakkında

SPK mevzuatı, Ana sözleşme ve 11.04.2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Kâr Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak piyasa faiz oranlarının çok yüksek olduğu ortamda Şirketimizin serbest nakdini arttırmak ve finansman giderlerini minimum düzeyde tutmak amacıyla bu yıl kâr dağıtımı yapılmaması,VUK kayıtlarına göre hesaplanan 840.137,83 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 42.006,89 TL tutarında genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra kalan 798.130,94 TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 2.551.027 TL net dönem net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 42.006,89 TL tutarında genel kanuni yedek düşüldükten sonra kalan 2.509.020,11 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması 03.05.2019 tarihinde yapılan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımız tarafından kabul edilmiştir.

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'nahttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761008 adresinden ulaşabilirsiniz