Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Kar Payı Dağıtımına İlişkin yönetim Kurulu Kararı

Özet: Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtımı Önerisi

 


 

 

Adres Burcu Yolu Üzeri Küme Evleri Mevkii No:12 Burhaniye/Balıkesir 10700
Telefon 266 - 4222777
Faks 266 - 4121165
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 266 - 4222777
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 266 - 4121165
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtımı ÖnerisiKar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıDüzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

Genel Kurul tarihimiz 31.05.2013 olarak değiştiği için yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi 31.05.2013 tarihinde yapılacak genel kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim kurulunun kar dağıtım önerisinde herhangi bir değişiklik yoktur.


30/04/2013 18:26'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.04.2013
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 31.05.2013
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,YAPRK(Eski),TREYSBS00019 0,0124402 0,0108176
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYSBS00027 0,0124402 0,0108176

 

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
07.06.2013
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,YAPRK(Eski),TREYSBS00019 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYSBS00027 0,000 0,00000EK AÇIKLAMALAR:

2012 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan 98.615 TL tutarındaki net dönem karından, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 88.325,40 TL (her 1,-TL'lik hisse başına brüt 1,24402 Kr.) tutarında brüt temettünün nakit olarak dağıtımının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kar dağıtım tablosu ektedir.