Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Özet: Şirket Yönetim Kurulu'nun 2014 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi


Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres Burcu Yolu Üzeri Küme Evleri Mevkii No:12 Burhaniye/Balıkesir 10700
Telefon 266 - 4222777
Faks 266 - 4121165
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 266 - 4222777
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 266 - 4121165
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Şirket Yönetim Kurulu'nun 2014 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi

 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2015
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 04.05.2015Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,YAPRK(Eski),TREYSBS00019 0,0161380 0,0137173
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYSBS00027 0,0161380 0,0137173

 

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
20.05.2015Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,YAPRK(Eski),TREYSBS00019 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYSBS00027 0,000 0,00000


  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of ECOVIS international) tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 633.059 TL tutarında net dönem karı elde edilmiştir. 11.04.2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Kar Dağıtım politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerimiz aşağıda yer almaktadır.

633.059 TL tutarında net dönem karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 24.348,19 TL tutarında genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 114.579,70 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,0161 Kr., her 1-TL'lik hisse başına net 0,0137 Kr. ) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılması, kalan 511.318,07 TL'nın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, kar payının 20 Mayıs 2015 tarihinde ödenmesi hususlarının 04.05.2015 tarihinde yapılacak 2014 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.