Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Özet:Şirket Yönetim Kurulu'nun 2015 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi


Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres Burcu Yolu Üzeri Küme Evleri Mevkii No:12 Burhaniye/Balıkesir 10700
Telefon 266 - 4222777
Faks 266 - 4121165
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 266 - 4222777
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 266 - 4121165
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Şirket Yönetim Kurulu'nun 2015 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi

 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2016
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 10.05.2016Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,YAPRK(Eski),TREYSBS00019 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYSBS00027 0,0000000 0,0000000Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,YAPRK(Eski),TREYSBS00019 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYSBS00027 0,000 0,00000  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of ECOVIS international) tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 1.828.286 TL tutarında net dönem karı elde edilmiş olup bunun tamamı ana ortaklığa düşen net dönem kârıdır. Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 533.632 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir. 11.04.2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Kar Dağıtım politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımı yapılmamasına, 1.828.286 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 26.681,60 TL tutarında genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra kalan kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ilişkin önerimizin 10.05.2016 tarihinde yapılacak 2015 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.