Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Özet:Kayıtlı sermaye tavan izninin uzatılması hk.


Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres Burcu Yolu Üzeri Küme Evleri Mevkii No:12 Burhaniye/Balıkesir 10700
Telefon 266 - 4222777
Faks 266 - 4121165
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 266 - 4222777
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 266 - 4121165
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan izninin uzatılması hk.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2016
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Made 6-Sermaye  EK AÇIKLAMALAR:

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izninin süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle halihazırda Şirket Esas Sözleşmenin 6. Yönetim Kurulumuzun 19.01.2016 tarihinde yapılan toplantısında;
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izninin süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle halihazırda Şirket Esas Sözleşmenin 6. maddesinde yer alan 50.000.000 (Ellimilyon) TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının değiştirilmeden, süresinin beş yıl (2016-2020 yılı sonuna kadar) uzatılmasına ve bu kapsamda kayıtlı sermaye maddesinin ekteki şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişiklikleri içeren esas sözleşme metninin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.