Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Maddi Duran Varlık Alımı

Özet: Maddi Duran Varlık Alımına İlişkin


Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : Tarla
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : 24600m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 01.12.2011
Toplam Alım Bedeli : 369000,00
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : %5,19
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : %1,57
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) : %5,81
Alım Koşulları : Tamamı peşin olarak ödenmiştir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 02.12.2011
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri : Kaba yem üretimini arttırarak yem giderlerinin azaltılması amaçlanmaktadır.
Karşı Taraf : Ali Güngör Çoban
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : İlişkili taraf değil
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Karşılıklı görüşme ve pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar : -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -


EK AÇIKLAMALAR:
Karar No: 47
Karar Tarihi : 01.012.2011
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati: 10:30
Toplantıya Katılanlar: Erol Göker (Başkan)
Şebnem Göker (Başkan Vek.)
Zeynep Göker Kırcıoğlu (Üye)


GÜNDEM :

Gayrimenkul alımı.

AÇILIŞ :

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirlenen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan tüm üyelerin katılımı ile toplandı.Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut.Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.


KARAR :

Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi Çoruk Köyü Karayerler Mevkii 30 -31 I Pafta, 450 Parselde kayıtlı 24600 metrekare alana sahip Ali Güngör Çoban'a ait tarlanın 369.000,00TL bedel karşılığı nakit olarak satın alınmasına, oy birliği ile karar verildi.


KAPANIŞ :

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 11:00'da son verildi.