Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Maddi Duran Varlık Alımı

Özet: Maddi Duran Varlık Alımı

 


Ortaklığın Adresi : MERKEZ:RIHTIM CAD.NO:51 KARAKÖY/İSTANBUL ŞUBE:BURCU YOLU ÜZERİ KÜME EVLER MEVKİİ NO:12 BURHANİYE/BALIKESİR
Telefon ve Faks Numarası : TEL:0266 4222777 FAKS: 0266 4121165
E-posta adresi : info@yaprakciftligi.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : TEL:0266 4222777 FAKS: 0266 4121165
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Maddi Duran Varlık Alımı


  

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : Tarla
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : Memiş Mahallesi, Ali Paşa Orman Mevkii,20.245 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 19.11.2014
Toplam Alım Bedeli : 520.000 TL
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : %7,32
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : %2,24
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) : %7,33
Alım Koşulları : Bedelin tamamı nakden ödenmiştir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 19.11.2014
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri : Yeni hayvan barınakları yapılmak amacıyla alınmıştır.
Karşı Taraf : Ramazan Cılız,Münevver Yaman, Ayşe Pehlivan, Fatma Pehlivan
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : İlişkili taraf değil.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Bölge rayiçleri üzerinden pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmedi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar : -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -