Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

Özet: Kar Payı Dağıtım Tarihi


Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

Adres Burcu Yolu Üzeri Küme Evleri Mevkii No:12 Burhaniye/Balıkesir 10700
Telefon 266 - 4222777
Faks 266 - 4121165
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 266 - 4222777
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 266 - 4121165
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Tarihi
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,YAPRK(Eski),TREYSBS00019 0,0124402 0,0108176
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYSBS00027 0,0124402 0,0108176

 

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
03.06.2013EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 31.05.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının kar payı dağıtımı ile ilgili maddesi aşağıdaki gibidir.
Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda; SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2012 yılı finansal tablolarda yer alan 98.615 TL tutarındaki net dönem karından, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 88.325,40 TL (her 1,-TL'lik hisse başına brüt 1,24402 Kr.) tutarında brüt temettünün 03 Haziran 2013 tarihi itibariyle nakit olarak dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.