Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Özet Bilgi: Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri hakkında

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-3128 sayılı Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır:

Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından olağandışı fiyat ve miktar hareketine yol açacak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861078 adresinden ulaşabilirsiniz.