Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Özet Bilgi: Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri hakkında

 

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 03.10.2019 tarih ve BİAŞ-2-7812 sayılı Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır:

Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından olağan dışı fiyat ve miktar hareketine yol açacak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

 

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790079 adresinden ulaşabilirsiniz.