Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Düzeltme)

Orjinal Açıklkamanın KAP'ta Yayın tarihi ve Saati: Yayın Tarihi:03.06.2013 Saati :11:27

Yanlış Açıklanan Bilnin İçeriği:Yönetim Kurulu Karar Tarihinin Sehven Yanlış Yazılması

Özet:Yönetim Kurulu Görev Taksimi ve Yönetim Kurulu Komitelerine Üye Seçimi


03.06.2013 tarihli yönetim kurulu görev taksimi ve yönetim kurulu komitelerinin üye seçimi başlıklı özel durum açıklamamızda Yönetim Kurulu Karar tarihi sehven 31.05.2013 olarak yazılmıştır. Yönetim Kurulu Karar tarihi 03.06.2013 olacaktır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.06.2013 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

1-Yönetim Kurulu görev taksimi yapılarak, yönetim kurulu başkanlığına Erol GÖKER, yönetim kurulu başkan vekilliğine Şebnem GÖKER, yönetim kurulu üyeliklerine ise Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU, Mustafa Fuat ÜNVER, Lütfü HEKİMOĞLU, Tuğçe HASİPEK'in seçilmesine,
2-Yönetim Kurulumuzun, 10.02.2011 tarihli ve 30 sayılı yönetim kurulu kararı ile belirlenen ve 4 no.lu imza sirkülerini ihtiva eden karardaki gibi temsil ve ilzam şeklinin ve İmza Sirküleri No:4'ün yürürlüğünün aynen devamına,
3- Mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine,
a. Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Lütfü HEKİMOĞLU'nun ve üyeliğe Tuğçe HASİPEK'in getirilmesine,
b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Lütfü HEKİMOĞLU'nun ve üyeliğe Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU'nun getirilmesine,
c. Risk Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Lütfü HEKİMOĞLU'nun ve üyeliğe Mustafa Fuat ÜNVER'in getirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.