Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet: Ana Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.


Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2012 tarih ve 49 sayılı kararı ile:

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumluluğunun sağlanması amacı ile Şirket Ana Sözleşmesinin Yönetim Kurulu'na ilişkin 11. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve Ana Sözleşme kapsamına Önemli Nitelikte İşlemlere ilişkin 32. ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyuma ilişkin 33. Maddelerin eklenmesine; İşbu değişiklere dair, Şirketimizin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasına ve bu çerçevede tüm gerekli izinlerin alınmasını müteakip ayrıca bir yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin genel kurulunun toplantıya çağrılmasına oy birliği ile karar verildi.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Konuyla ilgili sözleşme maddelerinin eski ve yeni metinleri ekte pdf dosya olarak sunulmuştur.