Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet: Bağımsız Dış Denetçi Tayini


Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Bağımsız Denetleme" ile ilgili yönetmelik ve tebliğleri gereğince, Şirket denetim komitesinin teklifi üzerine bağımsız denetleme kuruluşu olarak bir yıllık süre ile İstanbul'da yerleşik Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.