Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet: SPK Uyulması Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Komitelerin Oluşturulması ve Görevlendirmeler


Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 15.06.2012 tarih ve 55 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği" nde belirtilen ve uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde;

-Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına,

-Riskin Erken Saptanması, Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

-Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Lütfü HEKİMOĞLU'nun ve üyeliğe bağımsız yönetim kurulu üyesi Şeyma ÇAVUŞOĞLU ITRİ'nin atanmasına,

-Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Lütfü HEKİMOĞLU'nun ve üyeliğe Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU'nun atanmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.