Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet: Riskin Erken Saptanması Komitesinin Kurulması ve Çalışma Esasları

 


 

 Şirketimizin 28.03.2013 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV,No:56 sayılı Tebliğ'de değişiklik yapan Seri:IV,No:63 sayılı Tebliği uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesinin kurulmasına,
- Riskin erken saptanması komitesi başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Lütfü Hekimoğlu'nun ve üyeliğe yönetim kurulu üyesi Mustafa Fuat ÜNVER'in atanmasına,
- Şirketimizin 15.06.2012 tarih ve 55 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine karar verilen Riskin Erken Saptanmasına yönelik görevlerin bundan sonra Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmesine,
- Riskin Erken Saptanması komitesinin görev ve çalışma esasları yönergenin kabul edilmesine karar verilmiş olup, Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları ekte sunulmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.