Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet: Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi


Şirketimizin 29.03.2013 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Denetimden Sorumlu Komitemizin görüşleri doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği hükümlerine göre hazırlanacak Şirketimizin 2013 yılına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimini yapmak üzere "Yetkili Kuruluş" olarak Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of ECOVIS international) seçilmesine ve söz konusu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.