Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet: Genel Kurulun çalışma esas ve usullerini belirleyen iç yönerge


Şirketimizin 03.04.2013 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Şirketimiz Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini belirleyen; 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'' uyarınca hazırlanan  İç Yönerge 'nin kabul edilmesine, yapılacak  ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına, onaydan sonra tescil ve ilan edilmesine ve gerekli diğer işlemlerin tamamlanmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.