Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet: Yönetim Kurulu Üye Adaylarına İlişkin Bilgiler


Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında belirlenen Yönetim Kurulu Üye adaylarına ilişkin bilgiler internet sitemiz www.yaprakciftligi.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Bilgiler - Yönetim Kurulu başlığı altında Sayın, Hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.