Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet:Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin halka arzdan pay alımları


Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:66 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" madde 18 ve madde 19 gereği yapılan açıklamadır.

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler pay almamıştır.