Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet: Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Onayı Alınmıştır.


Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz esas sözleşmesinin 3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 ve 27 nci maddelerinin tadil edilmesi, 28,29,30,31,32 ve 33 üncü maddelerinin esas sözleşme metninden çıkarılması ile ilgilili başvurumuz çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.05.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1682-5506 sayılı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.05.2013 tarihli ve 67300147/431.02-59342-660365-5991/4195 sayılı yazısı ile onaylanmış Esas Sözleşme Tadili ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.