Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet: Kar Dağıtım Politikası


 
Kar Dağıtım Politikamız, 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) no.lu Kar Payı Tebliği doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun 06.03.2014 tarihli Kararı ile kabul edilmiş olup, ekte yer almaktadır. Kar Dağıtım Politikamız yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

 Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.