Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet:Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi


Şirketimizin 13.03.2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Denetimden Sorumlu Komitemizin görüşleri doğrultusunda , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetiminin yapılması ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi için "Yetkili Kuruluş" olarak Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  A.Ş.'nin (A member of ECOVIS international) seçilmesine ve söz konusu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.