Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet:Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notları


SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar ekli dosya ile "11.04.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Notları"nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.yaprakciftligi.com.tr 'de de bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.