Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet:Yatırım Teşvik Belgesi müracaatımızın onaylanması hakkında


AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun 13.01.2015 tarihli toplantısında almış olduğu yatırım kararanına istinaden;

T.C.Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi müracaatımız onaylanmış ve toplam 7.000.000-TL'lık modernizasyon/tevsi yatırımı için adımıza 04.06.2015 tarih 119400 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.

Yatırımlarımızla ilgili olarak yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir:
1- Gümrük Vergisi Muafiyeti,
2- KDV İstisnası,

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.