Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet: Konsolide Finansal Tablo Düzenlenmesine İlişkin Bildirim


 

AÇIKLAMA:

Şirketimizin %100 sermayesine sahip olarak kurmuş olduğu ALL Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, SPK ve Türkiye Muhasebe Standartları'nın konsolide finansal tablo düzenlenmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde konsolidasyona tabi bağlı ortaklığı olması nedeniyle, 31 Aralık 2015 hesap dönemi ile müteakip dönemler için konsolide finansal tablo düzenlenecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.