Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Yenilenebilir Enerji (Güneş Enerjisi) Tesisi Kurulması Hk.

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.09.2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi, Memiş Mahallesinde bulunan Çiftliğimizde Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon kapsamında Yenilebebilir Enerji Üretim Tesisi (Güneş Enerjisi) kurulmasına,

2- Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi tebliği çerçevesinde Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi yatırımı için hibe başvurusunda bulunulmasına,

3- Programa başvuru, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Şebnem GÖKER'in yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/788486 adresinden ulaşabilirsiniz.