Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Yeni genç hayvan barınağı yapılması ve sağmal barınak tadilatı hk.

Şirket Yönetim Kurulumuz 25.11.2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

 

1- Şirketimizin 1.980 olan büyükbaş hayvan kapasitesinin, 360 baş kapasiteli genç hayvan barınağı yapılarak kapasitenin 2.340 adete çıkartılması,

 

2- Bir tarafı sağmal barınağı, diğer tarafı genç hayvan barınağı olarak kullanılan yapıda tadilat yapılarak genç hayvan barınağı olarak kullanılan tarafın tamamen sağmal barınağına çevrilmesi, bu sayede sağmal hayvan kapasitesinin 120 baş arttılması,

 

konularına yönelik tevsii ve yenileme yatırımlarının yapılması kararı alınarak, yatırımla ilgili izin ve kredi temini konularında gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.

 

Kamuya saygılarımızla duyurulur.

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800283 adresinden ulaşabilirsiniz.