Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Kırsal Kalkınma Destekleri 13.Etap kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği çerçevesinde Yenilenebilir Enerji (Güneş Enerjisi) Tesisi yatırımı için yapılan hibe başvurumuz olumsuz sonuçlanmıştır. Şirketimizde bulunan hayvan barınaklarının bir kısmının çatılarına 300 KW gücünde güneş panelleri kurularak kendi öz tüketimimizde kullanılmak üzere üretilecek elektrik, yıllık elektrik tüketimimizin yaklaşık %30'unu karşılayacaktır.

Yatırımın tahmini maliyeti 200.000 USD olup, projenin yapımına kendi finans kaynaklarımızla devam edilecektir.

Kamuya saygılarımızla duyurulur.

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816802 adresinden ulaşabilirsiniz.