Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet: Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketliliği


Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: IMKB tarafından gönderilen 15.07.2011 tarih ve İMKB/24-GDD-210/391 sayılı yazıya istinaden;

Şirketimiz hisse fiyatlarında görülen olağandışı fiyat hareketleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII , No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin '' Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri '' başlıklı 17. maddesine istinaden İMKB Başkanlığı tarafından Şirketimizden konu hakkında açıklama yapılması talep edilmiş olup söz konusu Tebliğ'in 21. ve 22. maddelerine göre Şirketimizde henüz kamuya açıklanmamış ve özel durum açıklaması yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığını bildiririz.